Mi is a Blockchain?

A blockchain az a technológia, amelyre a kriptopénzek is épülnek (Bitcoin, Ethereum, Litecoin és társaik). Ez a technológiai megoldás lehetővé teszi, hogy a digitális információ/érték átruházható legyen, de az mégsem másolható.  Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes adatnak pontosan egy tulajdonosa lehet, bár a Bitcoin esetében a pénzt valójában soha nem "kapjuk meg" csupán a hálózat nyilvántartása szerint mi birtokoljuk annak transzfer jogosultságát. 

Mivel a hálózatnak nincs központi tulajdonosa vagy üzemeltetője, ezért ha a transzferjogosultság elveszik, senki a világon nem képes azt pótolni. A Blockchain technológia másik sajátossága, hogy a tranzakciók nyilvánosak, azokat bárki képes ellenőrízni.

Maga a Blockchain technológia 2008-ban jött létre, de széles körben a Bitcoinnak köszönhetően vált ismertté; azonban a kriptopénz csupán egy felhasználási területe a Blockchain alapú rendszereknek. Az első potenciális felhasználási területek, az okos szerződéseknek (Smart Contract) köszönhetően a pénzügyi redszereken túl a biztosítás, logisztika vagy akár a jog. 

training-corner-top
"Képzelj el egy nyilvántartást, amelynek egy-egy azonos példánya hálózatba kötött számítógépek ezrein egyszerre létezik. A hálózat úgy van megtervezve, hogy ez a nyilvántartás rendszeresen frissül."

Kiknek ajánljuk a képzéseket?

Azoknak, akik nem akarnak lemaradni ezen új technológia által kínált lehetőségekről. Példákon keresztül bemutatjuk, hogy mik azok a potenciális felhasználási területek, ahol a Blockchaint alkalmazni érdemes - hiszen valódi hozzáadott értékkel bír - és melyek azok, ahol inkább kerülendő. Az alábbi csomagokat az elmúlt években tartott számos training és előadás alkalmával szerzett tapasztalatok alapján alakítottuk ki. A csomagok tematikáját áttekintve a leendő Hallgató képes a saját igényei és tudásszintje alapján a számára legjobban követhető Blockchain tanfolyamot választani. 

BASIC

A képzést azoknak ajánljuk, akik már hallottak a blockchain technológiáról, de szükségét érzik megérteni a technológia fundamentális alapjait, működési elvét és a hasznosíthatóságát. Az oktatás célközönségét azon hallgatók képzik, akik napi szinten terveznek blockchain technológiával foglalkozni, ám hiányos az ehhez szükséges alap tudásuk.

Az oktatás keretei között bemutatásra kerül a decentralizált és elosztott hálózatok működése, illetve a blockchain technológiai felépítése, melynek keretei között röviden kitérünk a konszenzus mechanizmusokra és a blockchain alternatívákra is.

Szintén bemutatásra kerül röviden a blockchain technológia hasznosíthatóságának számos konkrét példája, amin keresztül a hallgató megismerkedhet az okos szerződések és a tokenizáció mellett a blockchain ökoszisztéma tervezés fontosabb lépéseivel (szereplők azonosításától az incentíva rendszer tervezésig).

Az előadást egy rövid gyakorlati prezentáció zárja, aminek keretei között a hallgató egy-egy rövid példában ismerheti meg a blockchain implementáció mellett egy smartcontract és egy token készítés fontosabb lépéseit.

Elmélet: 100%

Időtartam: 60 perc
Ajánlott létszám: 25 fő
150.000 Ft+ÁFA

Kapcsolatfelvétel

BUSINESS

Az oktatás célja, hogy az érdeklődő számára bemutatásra kerüljenek a blockchain technológia üzleti hasznosításainak lehetőségei. Az alapvető blockchain tudásanyagon túl az oktatás kitér arra, hogy miként kell értékelni egy üzleti folyamat kapcsán a blockchain alkalmazhatóságát, mik lehetnek az előnyei, illetve a hátrányai a használatnak.

Sorra áttekintjük azokat a use-caseket, amelyeket már sikerrel implementáltak valamilyen üzleti vállalkozás keretében. A gyakorati példák során felfedjük, hogy milyen üzleti problémát hogyan és miért old meg a blockchain.

A szakmai tematika négy kulcsterületre tér ki részleteiben:

• blockchain alapú elosztott információ tárolás
• smart contractokon keresztüli független és automatizált döntéshozatal az üzleti folyamatok felgyorsítása és a manuális kontroll feladatok eliminálás érdekében
• tokenizáció: blockchain alapú digitális érték leképzés és kezelése
• blockchain alapú érték vagy információ nyomonkövetés.

Elmélet: 70%

Gyakorlat: 30%

Időtartam: 2 x 45 perc
Ajánlott létszám: 10-20 fő
200.000 Ft+ÁFA

Kapcsolatfelvétel

DEVELOPER

Az oktatás célja a blockchain alapú smartcontract fejlesztéshez szükséges szakmai alapok elsajátítása. A oktatás keretei között előbb a smart contractok működési elve, majd az Ethereum Solidity nyelv alapjai kerülnek bemutatásra.

Ezt követően konkét példákon keresztül csoportmunkában kerül elkészítésre és kiértékelésre néhány konkrét feladat: Hello World, Trustless trade, Szavazás, illetve token készítés és a tokenekhez szükséges alapvető környezet kialakítása.

A képzés kitér a fejlesztéshez szükséges eszközök megismerésén túl arra is, hogy milyen módon lehet egy meglévő alkalamzásból kommunikálni egy smartcontracttal, illetve milyen módon lehet kezelni egy már a blokkláncra deployolt smart contractot.

Az oktatásban kiemelt szerepet kap a smart contactok programozásához kapcsolódó hibák és biztonsági rések hatékony felismeréséhez és elkerüléséhez szükséges tudás elsajátítása is.

Gyakorlat: 100%

Időtartam: 4 x 45 perc
Maximális létszám: 4-6 fő
300.000 Ft+ÁFA

Kapcsolatfelvétel

Blockchain témakörben egyedi megkeresés alapján, testreszabott tematikáért keressen bennünket az info kukac variance pont hu e-mail címen!

KH Bank előadás
Előadás a CIB bankban
Oktatás a Bankárképzőn
Oktatás a BME-n
Infotér oktatás
KH Bank előadás
KH Bank előadás
KH Bank előadás
KH Bank előadás
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Flux-energy
Antall József Tudásközpont
Fintechshow
IQsoft John Bryce
Tekinvest Holding